Offerte voorwaarden

  1. Indien u de offerte accepteert, dient u dit voor de vervaldatum van de offerte door te geven. Dit kan via email of door digitaal te ondertekenen via ons administratieportal. De email waarin akkoord wordt gegeven wordt gezien als digitale ondertekening. Wanneer dit niet of te laat wordt gedaan is de offerte ongeldig en dient er een nieuwe offerte aangevraagd te worden.
  2. De offerte is geheel vrijblijvend.
  3. Aan de offerte kunnen geen rechten worden ontleend.
  4. De offerte is slechts een inschatting van het aantal uren. Indien de vraag van de klant veranderd kan de offerte zonder toestemming van de klant worden aangepast. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
  5. Indien werkzaamheden op locatie niet kunnen worden uitgevoerd worden de hiervoor gemaakte uren of kosten in rekening gebracht.

Geüpdatet: 18-08-2021